GŁÓWNI SPONSORZY:

Od jutra kolejny etap odmrażania sportu!

17 maja 2020

Według rozporządzenia Ministra Mateusz Morawieckiego od jutra zwiększają się możliwości przeprowadzania treningów wśród grup młodzieżowych. Choć ograniczenia osobowe wciąż pozostają to na jednej połowie boiska będzie mogło przebywać jednocześnie 22 osób plus czterech trenerów. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie szesnaście osób plus trzech trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie trzydzieści dwie osoby (+ sześciu trenerów).

Na orlikach, gdzie prowadzone są treningi dla najmłodszych grup przebywać będzie mogło już nie sześciu, ale czternastu zawodników plus dwaj trenerzy.

Otwiera się także możliwość treningu w zamkniętych obiektach. W halach i salach sportowych będzie mogło jednocześnie przebywać:

– 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),

– 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),

– 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),

– 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).