GŁÓWNI SPONSORZY:

Klasa sportowa w Kleczewie!

3 czerwca 2021

Od 1 września 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym  im. Adama Mickiewicza w Kleczewie funkcjonuje oddział mistrzostwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, oddziały mistrzostwa sportowego realizują programy szkolenia, m.in. z klubami sportowymi, a warunki ich współpracy określa umowa zawarta między organem prowadzącym szkołę a klubem sportowym. We wrześniu ubiegłego roku zaczęliśmy od klasy piłki nożnej, ponieważ chęć współpracy wyraziły kluby i gminy Naszego regionu. Podpisaliśmy umowę o współpracy z Klubem Sportowym „Sokół” Kleczew, który na bieżąco realizuje program szkolenia dla piłki nożnej w oddziałach mistrzostwa sportowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kleczewie. 

Program został opracowany przez Polski Związek Piłki Nożnej  i zatwierdzony przez Ministra Sportu, w oddziale mistrzostwa sportowego, którego obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć wynosi 16 godzin, w tym 3 godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego oraz 13 godzin szkolenia ukierunkowanego. 1 września 2020 r. młodzi adepci utworzyli jedną klasę o profilu piłkarskim, liczącą 11 osób. Chętni musieli złożyć zaświadczenia lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia oraz przeszli testy sprawności fizycznej, które wyłoniły najlepszych. Przy naborze liczył się nie tylko stan zdrowia i wyniki sportowe, ale także wyniki uzyskane przez uczniów w nauce. 

Sport nie tylko wpływa na rozwój fizyczny, również kształtuje osobowość, pozwala przezwyciężać słabości i kreuje perspektywę poznawczą młodzieży, jego mocne i słabe strony. Koncepcja progresu uczniów w dziedzinie piłka nożna oraz perspektywa osiągania w niej sukcesów nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Starosty Konińskiego – pana Stanisława Bielika i burmistrzów: Burmistrza Gminy i Miasta Ślesin, pana Mariusza Zaborowskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, pana Mariusza Musiałowskiego. 

Pomysłodawcą tego projektu był prezes klubu LKS Ślesin –  pan Kamil Sobota, który przy wsparciu prezesa klubu „Sokół” Kleczew – Grzegorza Dobskiego i jego współpracowników wcielili pomysł w życie. 

Dzisiaj LKS Ślesin współpracuje ze szkołami podstawowymi, natomiast „Sokół” Kleczew z naszym liceum, co zakłada ciągłość rozwoju młodzieży w danej dyscyplinie –  od najmłodszych lat do szkoły średniej. Mam nadzieję, że z czasem rozszerzymy szkolenie sportowe o inne dyscypliny, np. piłka siatkowa, piłka koszykowa. 

Po roku naszego działania stwierdzam, że warto było wykonać wokół tej inicjatywy tak trudną pracę – liczne rozmowy, niezmierzone i niepoliczone wyjazdy do organu prowadzącego szkołę, ponieważ daje ona perspektywę rozwoju placówki na lata – mówi dyrektor ZSOiT w Kleczewie Aneta Kalina Szczepaniak.

Szkolenie z zakresu piłki nożnej prowadzi p. Mikołaj Pingot, który ukończył kurs i posiada kwalifikacje UEFA A. Zajęcia z piłki nożnej prowadzone są na obiektach sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie. Treningi odbywają się zarówno w Kleczewie,  jak i w Budzisławiu Kościelnym. Program szkoły mistrzostwa sportowego to nie tylko szkolenie sportowe, w ramach tych zajęć młodzi sportowcy poznają zasady zdrowego odżywiania, odbywają się spotkania z dietetykiem oraz psychologiem sportu. Ponadto uczniowie tej klasy mają zapewniona odnowę biologiczną.    

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej uczniowie tej klasy mają również zapewniony obiad. Uczniowie reprezentują barwy Klubu Sportowego ,,Sokół” Kleczew. Uczestniczą w rozgrywkach prowadzonych przez WZPN w lidze wojewódzkiej B2, czyli junior młodszy. Pan Mikołaj jest nie tylko trenerem, ale również wychowawcą tej klasy. Ogromna pasja i radość ze wspólnie spędzanego czasu każdego dnia jest nieoceniona, chłopcy z wielkim zaangażowaniem poszerzają swoją wiedzę zarówno pod względem praktycznym oraz merytorycznym – powiedział Mikołaj Pingot. W następnym roku szkolnym planowane jest utworzenie kolejnego oddziału mistrzostwa sportowego dla rocznika 2006. Wszystkie osoby zainteresowane rozwojem swoich umiejętności i talentów piłkarskich zapraszamy na stronę internetową Liceum Ogólnokształcącego  im. Adama Mickiewicza w Kleczewie, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat naboru do pierwszej klasy.

 

      

Zobacz inne aktualności: